Online oplæg

Online foredrag

ONLINE FOREDRAG afholdes i de mørke måneder. I dette efterår var der fokus på at miste et barn og selv at vide af, at man skal dø som barn eller ungt menneske.

Vi havde et virkeligt velbesøgt foredrag af jordemoder og forsker Dorte Hvidtjørn, som fortalte om, hvordan de på Afsnit for Tab på Aarhus Universitets hospital arbejder med at støtte forældre, der mister deres spædbarn.

Foredraget “Når nybagte forældre mister” kan ses her.

 

Dernæst har Hospitalspræst Elisabeth Rokkjær Hammer holdt oplægget:

Hvordan taler vi om døden med børn og unge, der er livstruende syge? “Hvor tror du jeg kommer hen når jeg dør” (pige, 11år).

Ud fra sine mangeårige erfaring med at bedrive sjælesorg blandt indlagte børn og unge, der ved af, at de er døende, beskrev Elisabeth, hvad det har af betydning for familien at få talt sine dødsforestillinger igennem – både for, hvordan de håndterer sygdomsforløbet og den efterfølgende sorgproces.

Foredraget “Hvordan taler vi om døden…” kan ses her.

 

Vi ser frem til næste efterårssæson, hvor vi fortsat har fokus på, hvad døden har af betydning, når den rammer børn og yngre mennesker.Det sker ved at sociolog Caroline Kongste fortæller om sin forskning omkring bedsteforældres sorg.

Derudover planlægger vi foredrag om det at filosofere med børn om døden, samt at undersøge hvilke dødsforestillinger, der melder sig, når man selv kommer tættere på døden.

Tidligere foredrag har omhandlet, hvordan vi som enkelt personer og som samfund forholder os nærværende til døden.

Ph.d.-studerende i Visuel Antropologi Kenni Hede, har talt om, hvordan det at tage afsked med en af sine nærmeste under de restriktioner, som COVID-19 har medført.

Antropolog Jeanette Lykkegård har talt om sin forskning blandt en af nomadestammerne i Sibirien, hvor man syr sin egen dødsdragt hele livet – men lader den blive færdiggjort af andre, når man dør.

Religionsforsker Hanne Bess Boelsbjerg har også talt om sin forskning blandt uhelbredeligt syge kræftpatienter, og hvad det betyder at tro på et liv efter døden, når man går den i møde.

International sygeplejerske og forsker Birgit Westphal Christensen fortalte erfaringsnært om vigtigheden af at samtale om døden for både at kunne leve og dø bevidst.

Kunstner Birgitte Mote har afholdt workshop i, hvordan man kan videregive sin kærlighed i form af gaver til den afdøde – gennem kreative produkter man selv har lavet.

Gense flere af de afholdte foredrag på ‘Nærvær med Døden’s YouTube kanal her.