Online oplæg

Transformationer efter nærdødsoplevelser

Psykolog Tine Olavsgaard holder oplæg om eftervirkninger og forandringsprocesser efter nærdødsoplevelser (NDE), som hun har forsket i.

I oplægget gennemgår hun en model for NDE transformationer, som bliver belyst gennem cases. Nærdødsoplevelser er dybtgående psykologiske begivenheder med transcendentale og mystiske elementer, som finder sted for personer, som er tæt på at dø, eller i situationer med intens fysisk eller følelsesmæssig fare.

Selvom NDEens metafysiske status (hjernens opfindelse eller et glimt af en anden verden?) er uafklaret, er oplevelsens eftervirkninger og transformative kraft en veldokumenteret kendsgerning og noget af det mest undersøgte i NDE forskningen.

Foredraget forgik torsdag d.27.april og var det sidste før sommer.

Vi vender stærkt tilbage til efteråret

Efterårets online foredrag startede med et oplæg af sociolog Caroline Kongste:

Bedsteforældres oversete sorg

Caroline har bedrevet forskning blandt bedsteforældre, der har mistet et barnebarn. Det er en overset gruppe af pårørende også hvad angår forskning i deres sorgreaktioner.

Carolines forskning påviser, hvordan den svære sorg, som bedsteforældrene oplever, tit gemmes væk i hensyntagen til omgivelserne. I stedet fokuserer både de selv og deres omgangskreds på, hvordan deres egne børn oplever at have mistet et barn. Forskningen belyser, hvad det har af konsekvenser for bedsteforældrene ikke at kunne udtrykke eller leve deres sorg med støtte fra andre.

Foredraget er nu tilgængeligt på YouTube.

 

 

 

 

Tal om døden, det er så livsbekræftende – om sorg, tabu og taknemmelighed

Gitte Larsen arbejder med sorg som psykoterapeut. I dette oplæg deler hun sin egen tabshistorie og fortæller om, hvad det betyder, for både den sorgramte og de pårørende, at give sorgen en ramme, så den kan få plads. Og om, hvorfor det kan være livsbekræftende at tale om døden.

I 1996 mistede Gitte, som 28-årig, sin 20 måneder gamle søn ved en traktorulykke. Hun vil fortæller bl.a. om, hvad hun gjorde som hjælp til selvhjælp for at blive mødt i sin sorg, og om, hvordan hun i nogen grad selv formåede at sætte sin ramme, da sorgen pludselig ramte hende.

Det kunne hun (kun) gøre, fordi hun på forhånd vidste, at døden har berøringsangst og tabu til følge, og at hun derfor nok med stor sandsynlig- hed ville blive forsøgt undgået. Gitte ville mødes, ikke undgås.

Gitte vil gerne være med til at gøre op med tabu omkring sorg og lidelse – og har et ønske om at give lys, håb og inspiration til mennesker i sorg samt deres pårørende.

Foredraget er nu tilgængeligt på YouTube.

Sidste efterår havde vi et velbesøgt foredrag af jordemoder og forsker Dorte Hvidtjørn, som fortalte om, hvordan de på Afsnit for Tab på Aarhus Universitets hospital arbejder med at støtte forældre, der mister deres spædbarn.

Foredraget “Når nybagte forældre mister” kan ses her.

 

Dernæst har Hospitalspræst Elisabeth Rokkjær Hammer holdt oplægget:

Hvordan taler vi om døden med børn og unge, der er livstruende syge? “Hvor tror du jeg kommer hen når jeg dør” (pige, 11år).

Ud fra sine mangeårige erfaring med at bedrive sjælesorg blandt indlagte børn og unge, der ved af, at de er døende, beskrev Elisabeth, hvad det har af betydning for familien at få talt sine dødsforestillinger igennem – både for, hvordan de håndterer sygdomsforløbet og den efterfølgende sorgproces.

Foredraget “Hvordan taler vi om døden…” kan ses her.

 

Gense flere af de afholdte foredrag på ‘Nærvær med Døden’s YouTube kanal her.