Samtaler om døden

Podcast

Velkommen til kære lytter, velkommen til podcasten – Døden – en samtale podcast, hvor vi forsøger at bevæge os nærmere de store spørgsmål, der rejses i mødet med menneskets endelige. Hvordan forholder vi mennesker os til vores egen – og vores medmenneskers – dødelighed, hvad end det, man tænker om og gør i forhold til døden, er kulturelt bestemt, forankret i et personligt erfaringsgrundlag eller forbundet til et religiøst fænomen? Vi har inviteret en række samtalepartnere – der på meget forskellig vis har beskæftiget sig med forholdet til døden – til at dele deres personlige og professionelle erfaringer med at hjælpe sig selv og andre til at komme overens med dette livsvilkår. Hver sæson vil vi sammen med 4 samtalepartnere bevæge os nærmere en forståelse og en erkendelse af dette livsvilkår. Denne podcast er lavet i samarbejde med visuel antropolog og ph.d.-studerende Kenni Hede. Podcasten er udviklet for foreningen Nærvær med Døden

Afsnit 1 – En samtale med våger Jane Koller, som deler sin oplevelse af dette nære og tætte nærvær med den døende. Både hvordan det at være i øjeblikket er, og hvordan hun forbereder sig og afslutter et forløb:


Afsnit 2 – En samtale med kropsterapeut Vibeke Bækstrøm, som deler sine erfaringer med at yde lindrende massage, berøring i den sidste tid op til døden.

Afsnit 3 – En samtale med lydhealer Liselotte Flyborg, som fortæller om sine oplevelser med døende mennesker, og hendes lydarbejde ved at bruge hendes intuition, nærvær og sang, som hjælp til at lindre smerten, angsten, og det uudtalte.


Afsnit 4 – En samtale med forfatter og trivselskonsulent Anja Enggren, som deler sin personlige historie og hvorledes hun har og til stadighed arbejder med sorgen ved at miste sin mand. Hvordan kan vi lære af hinandens historier og måder at lindre den sidste tid inden vi skal dø?

——————–