Fysiske foredrag

Hvad lærer jeg af at være tæt på døden?

Forkvinde for foreningen Hanne Bess Boelsbjerg holder foredrag på foranledning den nationale frivillig fredag for at anerkendelse frivillighedens betydning. Det sker d.29.sep. Kl.17 på Hospice Søndergård i Måløv.

Foredraget berører det at være frivillig på hospice. Tit beskrives det at være tæt på døden som følelsesmæssigt belastende. Foredraget kaster lys på, hvorfor mennesker så opsøger det frivilligt. Hanne Bess Boelsbjerg giver forskningsbaserede eksempler på, hvad mennesker oplever som berigende, når de er med en døende. Eksemplerne bruges til at gå i dialog om, hvordan vi bedst kan forholde sig til det svære, som også kan dukke op, når vi konfronteres med døden.

Foto fra Hospice Søndergaards hjemmeside, hvor der kan læses mere om deres frivillige.

Dinner med Døden

Den danske dødskultur er præget af at mangle et sprog for de oplevelser, der knytter sig til det at have døden tæt inde på livet; om man er alvorligt syg eller lige har mistet.

Heldigvis giver kunsten, musikken og litteraturen mulighed for at udtrykke, hvordan det opleves at have døden tæt på.

I samarbejde med KU.BE har foreningen afholdt sit tredje kunstneriske arrangement, hvor dygtige og modige kunstnere medvirker til at skabe et samtalerum, så man sammen forholder sig åbent og reflekterende til døden.

Frederiksbergfonden har støttet de seneste to arrangementer, hvor det seneste bestod af billedkunstner Helene Nymanns værker. Helene arbejder med materielle former for at danne minder, bl.a. om vores nærmeste. Med udgangspunkt i antikke hukommelsesteknikker og performance art satte hun fokus på, hvordan vi kan skabe minder for fremtiden. Dernæst gav musikeren Bisse indblik i sine sange om døden, som han grinende sagde, at han ikke behøvede at undskylde at spille – for vi havde selv bedt om det. Slutteligt læste forfatter Puk Qvortrup op fra sin bog ”Ind i en stjerne”, som gik helt tæt på sorgen over at miste faren til sit ufødte barn.
Vi håber at kunne invitere til endnu en Dinner med Døden i efteråret.

For deltagernes beskrivelse af et af de forrige arrangementer, læs med her:

Generalforsamling i Aarhus

Vi startede generalforsamlingen med at byde hinanden velkommen og kort derefter at lytte til forkvindens beretning, som er gengivet nedenfor.

Forkvindens beretning 2023

Hjertelig velkommen til generalforsamlingen både fysisk og online.

Jeg vil starte med at sige tak for det fine oplæg!

Det er en god måde at indlede foreningens generalforsamling, da det jo netop handler om at få udbredt kendskabet til, hvor mange måder vi kan forholde os nærværende til døden som noget, der vedkommer os selv og alle andre.

Jeg er glad for at kunne træde i Anns fodspor og vis taknemmelighed for, hvor vi er henne som forening i dag.

Jeg vil derfor skitsere de forskellige aktiviteter, vi har været involveret i eller bakket op om, og så pege i retning af, hvad fremtiden muligvis byder på.

Som Ann fortalte om, til sidste generalforsamling, så fik vi afrundet Foreningsprojektet med temadagen sidste år i januar. Men der har stadig været et par udløbere fra det initiativ, som vi tog til at stable forskningsprojektet på benene.

Dels arbejder Berit og Ann kontinuerligt på, at forskningsresultaterne kommer de arbejdsgrupper til gode, som arbejder direkte med døende og deres pårørende. Det sker gennem at tilbyde to undervisningsforløb i MBSR gennem Dansk Center for Mindfulness.

Det er planlagt til at forløbe i efteråret og vi ønsker som forening virkelig god vind.

Som del af formidlingen har Ann og jeg også holdt temadag for Hjemløseenheden i Kbh. Her var de interesseret i at blive introduceret til medfølelsespraktikker som led i deres arbejde med socialt udsatte, som dør på gaden eller i eget hjem. Det var berørende og stærkt at være blandt mennesker, der tager sig af samfundets mest udsatte og høre dem fortælle om, hvor nødvendigt et arbejde det er både at lære at være der for den anden og for sig selv.

Bess har også holdt oplæg om forskningsprojektet blandt sundhedsprofessionelle, der arbejder med døende, voksne såvel som børn. Det skete først på Landsmødet for palliationssygeplejersker og dernæst til den nationale børne-palliative temadag.

Begge steder var der stor interesse for projektet og budskabet, som filmen er med til at formidle – at det gør en forskel at træne sit eget nærvær for at styrke det at turde være nærværende med andre, der befinder sig tæt på døden.

Vi er glade for den opmærksomhed, der dels tilfalder projektet og dels foreningen.

Slutteligt har vi haft en formidlende artikel i Sundhedsvidenskabeligt tidsskrift, som bliver efterfuldt af en videnskabelig artikel i Tidsskriftet for Sygdom og Samfund, der udgives senere på året.

 

Fysiske oplæg

Et andet af foreningens virkeområder er de fysiske arrangementer, hvor vi får mulighed for at tale med hinanden om forholdet til døden.

Vi har desværre været nødt til at udsætte afholdelsen af Dinner med Døden, der var planlagt omkring Allehelgen til her før påske. Men nu ser vi frem til at de samme kunstnere, som havde givet tilsagn tidligere, kommer og giver deres vinkel på, hvordan død, tab og forfald kan omsættes i kunstneriske udtryk – som inspirerer andre til at forholde sig til disse livsvilkår.

Vores andet Allehelgen arrangement i Alken blev også udsat, men grundet valgaftenen! Heldigvis bevirkede det på ingen måde, at der kom færre, da vi valgte at afholde det ca. fjorten dage senere. Jenny sørgede for booking, lokal orientering og det at gøre klar til arrangementet – og de trofaste støtter, vi har i Alken området, var med til at gøre det til en god aften i selskab med Tor Birk Trands og vores egen Benjamin. Tak igen for jeres indsats og ildhu!

Vi har et nyt arrangement i Alken på trapperne: Ældreforsker Lone Grøn har sagt ja til at komme d. 17.april og tale om sin forskning. Ann har været god at få en aftale på plads – og nu venter planlægningen af resten af arrangementet. Det taler vi om!

Online foredrag

I forhold til de online foredrag har det ligget mere stille. Vi har haft et online foredrag med Tine i tankerne omkring hendes forskning i NDE, men det venter muligvis til næste sæson, hvor det evt. bliver til et fysisk arrangement i samspil med Tobias Anker Stripp. Det er en idé, der er blevet udvekslet med KU.BE og bliver afklaret, når Dinner med Døden er afviklet.

Til gengæld har vi haft sociolog Caroline Kongste til at fortælle om sin forskning i bedsteforældres sorg. Og psykoterapeut Gitte Larsen til at tale om det gode ved at kunne dele sin sorg efter et alvorligt tab.

En del af bevæggrunden for at lave online oplæg er, at vi kan inkludere dem på vores YouTube kanal. Status er at vi har 12 abonnenter. Men at vi har flere seere. Fx er Gitte Larsens oplæg blevet set 171 gange! Og forsker og jordemoder Dorte Hvidtjørns oplæg er set 110 gange. Så der er fortsat aktivitet omkring de forskellige ting, vi har gjort tilgængelige. Det er dejligt!

Vi har ikke afklaret, om det er noget vi blive ved med i sit nuværende format. Eller om vi hellere vil stile de enkelte oplæg til bestemte målgrupper, som melder ud, at de har et behov for det. Det er noget vi kan drøfte hen over foråret.

Andre aktiviteter

En del af det, som vi ønsker som forening er, at der opstår en opmærksomhed på at vi findes. Derfor har Hanne og Ann udarbejdet et postkort (godt assisteret af Hannes mand), som kan ligges offentlige steder, hvor vi som Forening kan gøre opmærksom på os selv.

Hanne har ligeledes været med til at formidle kontakt til Senior TV øst, som har lavet et indslag med Hanne og mig, som gerne skulle nå ud til en af vores målgrupper og sætte gang i en samtale om det at forholde sig til døden.

Slutteligt er vi blevet inviteret til samtale hos Landsforeningen Liv og Død, der er interessere i at samle alle de foreninger og initiativer, der beskæftiger sig med døden i et netværk. Det vil være dejligt, hvis det finder sted.

I forlængelse af det deltager jeg på den temadag i april som Landsforeningen afholder, der hedder ’Af vand er du kommet’ Her er håbet at eg kan være med til at gøre opmærksom på Foreningens arbejde, ligesom Ann og Gitt (og jeg til dels) gjorde på minikonferencen omkring forholdet til døden, som blev afholdt på SDU i december.

Indtægter

Som del af vores tilbagevendende aktiviteter, har Ann og jeg fået skrevet en artikel til det alternative magasin ’Nyt aspekt’, hvor vi beskrev foreningens arbejde og forskningsprojektet. Det var vi heldige at modtage en donation for, som vi er taknemmelige for.

Det kommer også til at finde sted, når Dinner med Døden er afviklet. Så modtager vi et beløb fra Frederiksberg fonden, når kunstnernes bidrag er dækket og evt. ekstra omkostninger. Vi håber det er med til at løfte Foreningens økonomi, så vi ved, at vores kommende udgifter er dækket godt ind.

I den forbindelse er vi også Gitta en tak skyldig for at have knyttet os til Zonta, hvor hun sørgede for at afholde et støttearrangement for foreningen. Hun havde lavet en virkelig dejlig middag og inviteret alle medlemmer af Zonta, samt Hanne, Ann og jeg. Så holdt Ann og jeg hvert et kort oplæg om vores motivation for at være engagerede i foreningens arbejde – og så gik overskuddet fra middagen til at støtte vores arbejde. Det var en skøn måde at tjene penge til foreningen på!

Fremtiden

Så er tiden kommet til at vende blikket mod fremtiden og de aktiviteter, som vi har i vente: Dels har Jenny taget initiativ til, at vi som forening knyttes op på det nye initiativ på Skanderborg-egnen, som tematiserer dødens dag ud fra den mexicanske tradition. Her når det afholdes i efteråret kan vi være med til at bakke arrangementerne op og repræsentere foreningens arbejde. Vi hører nærmere, Jenny!

Benjamin har også lagt kræfter i at vi får et samarbejde med ungkirke i Aarhus, hvor han i gang med at afklare arrangementets format og indhold. Vi regner med at det finder sted næste år op til påske og får et tilsnit, der tiltrækker de unge. Det hører vi også mere om!

Jeg er også blevet kontaktet af Folkeuniversitetet i Emdrup, der gerne vil samarbejde om endnu en forelæsningsrække, der tematiserer døden til efteråret. Så det er positivt!

Ellers trænger vi til at fordybe os i, hvad vi gerne vil opnå med foreningen – og hvordan vi kommer i mål med det. Vil vi fortsat satse på online foredrag – og i så fald i hvilket format?

Vil vi forsøge med endnu engang at række ud til vores medlemmer – eller alle interesserede – for at træne sit nærvær, så det kan styrkes til trange tider?

Og slutteligt: Hvordan vil vi gå frem så flere kan blive opmærksomme på vores eksistens? Skal vi til at skrive læserbreve eller lave bannere? Have mere aktivitet på hjemmesiden og sociale medier? En ny omgang podcast? Eller er vi i grunden tilfredse med, hvordan situationen er lige nu?

De spørgsmål glæder jeg mig på et tage fat på sammen med jer!

Tak for jeres gode opbakning og fortsatte støtte til foreningen!

Kh Bess